Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

СУЧАСНІ ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ КОРМІВ

Номер заказа
117252
Создан
24 января 2014
Выполнен
25 января 2014
Стоимость работы
400
Проблема по технологическим машинам и оборудованию. Срочно закажу статью по технологическим машинам и оборудованию. Есть буквально 1 день. Тема работы «СУЧАСНІ ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ КОРМІВ».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Статью
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 9
Оригинальность: Неизвестно
400
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

у статті розглянуті питання механізації кормоприготування та нормованого роздавання кормів сучасними енергозаощаджуючими кормозмішувачами-роздавачами.
Технологія приготування й роздавання кормів із використанням застарілих навантажувачів, тракторних причепів, стаціонарних кормоцехів і кормороздавачів не забезпечує якісного приготування кормосумішей і вчасної годівлі тварин.
Науковим закладам варто об’єднати свої зусилля для створення вітчизняної моделі подрібнювача-змішувача-роздавача кормів на базі найприйнятніших для наших умов іноземних зразків і рекомендувати технічну новинку для серійного виробництва.
У сучасний перехідний період через зростання цін на енергоносії, припинила власне виробництво більшість комбікормових заводів. У державі виникла проблема - відшукування альтернативних шляхів повноцінної годівлі худоби в умовах, які склалися у сільському господарстві [1].
Організація процесу роздавання кормів є одним із джерел зниження собівартості продукції тваринництва. За даними Є.І. Резника [5] на цю операцію витрачається паливно-мастильних матеріалів 2,5…2,8ГДж на голову протягом року. Пошук шляхів зниження енергоємності даного процесу безперервно пов'язаний з технологією підготування кормів до згодовування, розміром тваринницької ферми та вибором технологічних засобів для роздавання кормів.
Відомо, що в структурі собівартості виробленого молока на корми припадає близько 70% витра Показать все
1. Пивовар В.С., Гнатюк Г.П. Нові технології приготування та роздавання кормосумішей на фермах великої рогатої худоби.//Мясное дело: ежемесячный производственно-практический журнал. -2008.-№1.-с.66-69.
2. Макарцев Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных – Калуга: Издательство научной литературы, 2007. – 608 с.
3. Гермезов Д. М. Применение кормораздатчиков-смесителей – залог повышения продуктивности рогатого скота //Техника АПК,-2006,-№4.-с.46-47.
4. Бартофи И., Радал П. Энергосберегающие технологии на животноводческой ферме (перевод с венгерского Э. Мандори, А. Залепухина). – М.: Агропромиздат, 1988. – 340 с.
5. Стома Л.А., Резник Е.И. О технологических схемах и надежности кормоцехов // Животноводство. - №3. – с. 57-60.
6. Савин Д.К. Параметры мобильных кормораздатчиков // Механизаци Показать все
, (2)
де , - відповідно, час на завантаження кормосуміші та збагачувальної добавки, год.;
- час, що витрачається на переїзди агрегату між місцями зберігання кормів, які не потребують попередньої підготовки, год.;
- час, що витрачається на переїзди агрегату від останнього місця зберігання кормів до кормоцеху, год.;
- час, що витрачається на переїзди агрегату від кормоцеху до ферми, год.;
- час, що витрачається на переїзди агрегату від ферми до місця зберігання кормів, які не потребують підготовки до згодовування, год.;
- час, що витрачається на роздавання кормів, год.
При визначенні часу транспортного циклу передбачається, що приготування кормосуміші з окремих кормів відбувається під час руху агрегату від місця їх зберігання до місця приготування багатокомпонентних добавок. Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать статью