Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Украинский язык

Номер заказа
129498
Создан
4 июля 2014
Выполнен
5 июля 2014
Стоимость работы
200
Не получается сделать. Надо срочно сделать реферат по языкам (переводам). Есть буквально 1 день. Тема работы «Украинский язык».
Всего было
18 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свой Реферат
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 18
Оригинальность: 33% (no etxt)
200
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Професійна мовнокомунікативна компетенція.

План

1. Вступ…………………………………………………………………………...3
2. Професійна мовнокомунікативна компетенція…………………………......3
3. Класифікація стилів сучасної української мови…………………………….8
4. Термінологія у системі професійного мовлення…………………………..13
5. Документ, як носій ділового спілкування………………………………….15
6. Висновки……………………………………………………………………..16
7. Використана література. ……………………………………………………18
Українська мова - національна мова українського народу, державна мова України. Мова — це величне надбання людства. Вона не лише найпотужніший засіб спілкування, знаряддя мислення, а й історія народу, необхідна умова його існування. Мова є основою зростання особистості. Усім відомо, що найбільше і найдорожче добро кожного народу – це його мова. Вона існує не сама по собі, а в людському суспільстві, у свідомості членів суспільства, реалізується в процесах мовлення (усного чи писемного). У мові акумулюється духовна енергія народу; вона є головною ознакою і символом нації. Через мову ми пізнаємо світ. Мова – найважливіший засіб спілкування людей, засіб вираження і передавання думок, почуттів, волевиявлень. Кожен, хто прагне досягти успіху, створити себе, неодмінно має володіти культурою мовле Показать все
Професійна мовнокомунікативна компетенція.
Компете́нція (лат. competentia, від compete — взаємно прагну; відповідаю, підходжу) — сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Професійна компетенція — здатність успішно діяти на основі практичного досвіду, умінь та знань при вирішенні поставлених професійних завдань.
Культура фахової мови є конкретно-історичним явищем, яке реалізується в повсякденній мовній практиці кожного фахівця. Мовна культура фахівця виявляється у дотриманні норм літературної мови, вмінні висловлюватися правильно й виразно, використовуючи вміло і за призначенням різні стилістичні засоби української мови. Важливу роль у розвитку культури фахової мови відіграє мовна освіта, мето Показать все
Використана література.

1. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 240с.
2. Культура української фахової мови ("Академія") Мацько Л.І., Кравець Л.В.
3. Українознавство: Навчальний посібник. Лепеха Т.В.
4. Українське ділове мовлення - Шевчук С.В.
5. Мацько Л.І.,Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.:ВЦ
“Академія ”, 2007 . – 360с.
6. Мацюк З.О.,Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування. – 2-е
вид. – К.: Каравела, 2008. – 352с.
7. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – 3-тє вид., перероб. і
доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248с.


переконливість, аналіз, синтез, аргументація, пояснення причинно-наслідкових
відношень, висновки.
Основні мовні засоби цього стилю: абстрактна лексика, символи, велика
кількість термінів, схем, таблиць, графіків, зразків-символів; часте вживання
іншомовних слів, наукова фразеологія, цитати, посилання, однозначна
загальновживана лексика, безособовість синтаксису, відсутність вказівки на особу автора.
Офіційно-діловий стиль — функціональний різновид літературної мови, що
обслуговує сферу права, влади, адміністрації, комерції, внутрішньо- і
міждержавних відносин.
Основне призначення цього стилю — регулювати ділові відносини мовців у
міжнародній, державно-правовій і суспільно-виробничій сферах, обслуговувати
потреби людей у типових ситуаціях.
Офіційно-діловий стиль має такі підстил Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать реферат
Другие работы по этому предмету
Особенности выражения категории вежливости во французском и русском языках
Дипломные работы, Языки (переводы)
Стоимость 2240 руб.
Разговорные клише делового английского языка и проблемы перевода.
Дипломные работы, Языки (переводы)
Стоимость 2800 руб.
Роль игры в формировании навыков иноязычной речи у дошкольников.
Дипломные работы, Языки (переводы)
Стоимость 2800 руб.
Особенности перевода английских газетных текстов
Дипломные работы, Языки (переводы)
Стоимость 2800 руб.
Местоименные формы обращения (русские в сравнении с английскими)
Дипломные работы, Языки (переводы)
Стоимость 2800 руб.