Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

ОНД

Номер заказа
129496
Предмет
Создан
4 июля 2014
Выполнен
5 июля 2014
Стоимость работы
200
Помоги! Срочно выполнить реферат по логистике. Есть буквально 1 день. Тема работы «ОНД».
Всего было
18 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свой Реферат
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 27
Оригинальность: Неизвестно
200
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу


1. Методи теоритичних досліджень............................................................................3
2. Психологія взаємовідносин керівника з підлеглими...........................................14
3. Задача 4 ....................................................................................................................20
4. Задача 6.....................................................................................................................23
5. Задача7......................................................................................................................26
6. Список літератури...................................................................................................

Говорячи про теоретичні методи наукових досліджень, перш за все, необхідно визначитись із змістовою сутністю самого поняття “метод”. В загальному вважають, що метод (від грецького methodos – шлях до чого-небудь) – це певний спосіб досягнення конкретної мети; певний систематизований комплекс прийомів, процедур, які застосовуються дослідником для досягнення поставленої мети. Метод розглядається також як сукупність прийомів практичного або теоретичного засвоєння певної дійсності. Крім того, розрізняють таке поняття як ”метод наукового дослідження” – це спосіб пізнання явищ дійсності, їх взаємозв’язку і розвитку, спосіб отримання інформації про об’єкт і предмет дослідження.
Теоретичні методи спрямовані на створення теоретичних узагальнень та формулювань закономірностей досліджуваних явищ, їх мета яких полягає у поясненні відкритих явищ, встановленні закономірних зв’язків між явищами, формулюванні законів і закономірностей розвитку явищ і на цій основі передбаченні нових явищ.
Методологічною основою теоретичних досліджень є творчий процес. Творчість полягає у створенні нових цінностей, встановленні невідомих науці фактів, створенні досить не бачених, цінних для людства інформаційних даних тощо.
Особливість теоретичного дослідження полягає у використанні абстрактних уявлень, ідей, положень, концепцій, які безпосередньо стосуються процесу практичного пізнання. Найчастіше використовують методи руху думки від абстрактного до конкретного, гіпотетико-дедуктивний і с Показать все
Список літератури

1. І.Грушко, В.Попов та інших.; Під ред. В.Крутова, В.Попова.- М.:Высш. шк., 1989.-400с.
2. Основи наукових досліджень про: Учеб. для техн. вузів / В.Крутов,
3. ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» // Державний стандарт України. – К.: Держстандарт України, 1995. – 37с.
4. Основи научных исследований / Под ред. В.Крутова, В.Попова. – М.: Высш. шк., 1989. – 400с.
5. Паркинсон, С. Нортког, Рустомжи М.К. Искусство управления. - СПб.: Лениздат, 1992. - 407с.
6. С.Р.Колупаевой, Г.Б.Кочеткова. М.: Наука, 1990. - 374с.
7. Томашевський А. К. Соціальний конфлікт на підприємстві. К: Либідь, 2003. - 254с.
8. Чумиков А. Н. Керування конфліктами. К.: МАУП, 2003. - 97с.
9. Журнал «Бизнес и жизнь», сентябрь 2006 г.
10. Журнал CHIE Показать все
Але щоб її розвивати , і самому керівнику потрібно володіти рядом якостей . Як відомо , ще А.В. Суворов , великий російський полководець , склав наступний кодекс якостей для керівника (командира) :
1. вельми смів - без запальності ;
2. швидкий - без необачності ;
3. діяльний - без легковажності ;
4. покірний - без приниження ;
5. начальник - без зарозумілості ;
6. любочестям - без гордості ;
7. твердий - без упертості ;
8. обережний - без облуди ;
9. приємний - без суєтності ;
10. расторопен - без підступності ;
11. проникливий - без лукавства ;
12. щирий - без простосердості ;
13. привітний - без манівців ;
14. услужлів - без користолюбства ;
15. рішучий - уникаючи невідомості .
У необхідності наявності таких якостей у нинішнього керівника навряд чи можна сумн Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать реферат
Другие работы по этому предмету
Совершенствование транспортно-логистической деятельности
Дипломные работы, Логистика
Стоимость 920 руб.
Формирование логистической системы предприятия ООО «Бизнес-Юнит»
Дипломные работы, Логистика
Стоимость 2240 руб.
грузоперевозки
Дипломные работы, Логистика
Стоимость 2240 руб.
Оптимизация закупочной логистики в некоммерческой организации
Дипломные работы, Логистика
Стоимость 2700 руб.
Оптимизация транспортной системы
Дипломные работы, Логистика
Стоимость 2240 руб.
Проект оптимизации логистических бизнес-процессов на предприятии
Дипломные работы, Логистика
Стоимость 3300 руб.
Транспортная логистика
Дипломные работы, Логистика
Стоимость 1590 руб.
Совершенствование организации автомобильных перевозок грузов
Дипломные работы, Логистика
Стоимость 1880 руб.