Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Оказіональні найменування особи в російській поезії 60 – 90 років ХХ ст.

Номер заказа
125292
Создан
6 мая 2014
Выполнен
9 мая 2014
Стоимость работы
300
Проблема по языкознанию и филологии. Срочно закажу курсовую работу по языкознанию и филологии. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Оказіональні найменування особи в російській поезії 60 – 90 років ХХ ст. ».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Курсовую работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 29
Оригинальность: Неизвестно
300
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Проблема номінації є однією з центральних у сучасному мовознавстві. Вивченню нових номінативних одиниць лексичного рівня, які наочно ілюструють шляхи і форми розвитку мови, поповнюючи його словниковий склад, закономірно приділяється велика увага дослідників. У лінгвістичній літературі останніх десятиліть об’єктом аналізу обираються оказіональні слова – номінативні одиниці, які відображають взаємодію між мовою і мовленням й утворюють специфічну категорію лексичних одиниць, котрим властиве індивідуальне, усвідомлене одним або кількома носіями мови контекстне значення.
Проблема номінації є однією з центральних у сучасному мовознавстві. Вивченню нових номінативних одиниць лексичного рівня, які наочно ілюструють шляхи і форми розвитку мови, поповнюючи його словниковий склад, закономірно приділяється велика увага дослідників. У лінгвістичній літературі останніх десятиліть об’єктом аналізу обираються оказіональні слова – номінативні одиниці, які відображають взаємодію між мовою і мовленням й утворюють специфічну категорію лексичних одиниць, котрим властиве індивідуальне, усвідомлене одним або кількома носіями мови контекстне значення. Оказіональні слова вивчаються у різних аспектах – лексикологічному, словотвірному, стилістичному, лексикографічному, соціолінгвістичному...
Розділ І. Неологізм як явище словотвору
Перш ніж перейти безпосередньо до вивчення специфіки мовотворчості російських поетів періоду 60-90-их рр. ХХ століття, зупинимося на розрізненні термінів неологізм, потенційне слово, оказіоналізм у сучасній мовознавчій науці. Серед мовознавців немає єдності в трактуванні термінів неологізм, оказіоналізм.
Термін потенційне слово зустрічаємо вперше в працях Г. О. Винокура: “У кожній мові, поряд зі словами, що вживаються у щоденній практиці, існують, крім того, свого роду “потенційні слова”, яких практично немає, але які могли б бути, якби того забажала історична випадковість. Те, що живе у мові підсвідомим життям, чого немає в реальному мовленні, але воно дається як натяк у системі мови, проривається назовні в подібних явищах мовного новаторства, яке Показать все
1. Білодід І. Мови чисті джерела: Із спостережень над деякими явищами неології в сучасній українській художній прозі. // Вітчизна. – 1979. - № 10. – С. 133 – 144.
2. Виноградов В. В. Русский язык. – М.: Высшая школа, 1972. – 609 с.
3. Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. – М.: Учпедгиз, 1979. – 499 с.
4. Вознесенский А. Собрание сочинений. В 3-х томах. Т.1. – М. : Худож. литература, 1983. – 463 с.
5. Вокальчук Г.М. Авторські новотвори в поезії 20-30-х років // Культура слова. Вип. 4. – К.: Наукова думка, 1992. – С. 59 – 62.
6. Высоцкий В. Поэзия и проза. – М.: Кн. палата, 1989. – 448 с.
7. Гладышев В. В. Филологический анализ текста как средство проникновения во внутренний мир поэта // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. - №1. – С. 49 – 53.
8. Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу