Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Національні інвестиційні процеси в умовах глобалізації

Номер заказа
115916
Создан
22 декабря 2013
Выполнен
25 декабря 2013
Стоимость работы
900
Помоги! Срочно выполнить курсовую работу по внешнеэкономической деятельности. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Національні інвестиційні процеси в умовах глобалізації».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Курсовую работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 47
Оригинальность: 49% (no etxt)
900
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Курсовая робота для Украины на украинском языке
ВСТУП
На початку третього століття в Україні, нарешті, створилися усі передумови економічного зростання.
Україна є країною з вражаючим простором для інвестиційної діяльності завдяки багатим природним ресурсам, значному людському потенціалу, високій потенційній ємності внутрішнього ринку. Проте разом з тим річні обсяги інвестицій поки що залишаються на низькому рівні через несприятливий інвестиційний клімат, що пояснюється недосконалою законодавчою базою, високим податковим тиском, а також низьким рівнем трансформації заощаджень населення до інвестування. Тому низькі реальні обсяги як вітчизняних, так і іноземних інвестицій свідчать про вкрай недостатнє використання інвестиційного потенціалу України.
Актуальність та необхідність у реалізації намічених на довгострокову пер Показать все
ВСТУП 3
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 4
1.1. Економічна сутність інвестицій та їх роль у розвитку економіки 4
1.2. Структура та характеристика націонаальних інвестиційних процесів в умовах глобалізації 17
РОЗДІЛ ІІ. СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ 22
2.1.Світова криза та інвестиційний потенціал України 22
2.2. Світова фінансова криза і її загроза для інвестицій в АПК України 25
РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ НАЦІРНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 28
3.1. Актуальні проблеми національних інвестиційних процесів 28
3.2. Шляхи покращення інвестиційного клімату України 29
3.3. Заходи стимулювання інвестиційної діяльності в Україні в умовах глобалізації 36
ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 45

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Про інвестиційну діяльність. Закон України: Затв. Правлінням НБУ № 1560- ХІІ від 18 вересня 1991 року.
2. Про інноваційну діяльність. Закон України від 4 липня 2002 року № 40.
3. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди). Закон України від 15 березня 2001 року № 2299-ІІІ.
4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Законо України від 12 липня 2001року № 2664-III.
5. Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення іноземних інвестицій шляхом набуття у власність нерезидентами облігацій внутрішніх державних позик. Наказ Міністерства фінансів України від 20.05.2005 № 413.
6. Про затвердження Положення про порядок здійснення іноземних інвестицій у власність нерезидентами облігацій внут Показать все
відповідний об'єкт.
9. Експлуатація створеного об'єкту. Для реальних інвестицій - підготовка до виробництва продукції проекту, попередня здача та прийом об'єкту в експлуатацію та остаточний вихід на повну проекту потужність; для фінансових - отримання прав володіння відповідним інструментом фондового ринку; для інноваційних - комерціалізація новацій. Інакше кажучи, отриманні вигод від експлуатації створеного об'єкту, забезпечення окупності інвестицій та подальшої експлуатації об'єкту.
10. Інвестування оновлення та розвитку може передбачати додаткові вкладення в підтримання життєздатності та конкурентоспроможності об'єкту інвестицій на основі моніторингу інвестиційного ринку, а також появу нової інвестиційної ідеї, що забезпечить створення нового об'єкту, а отже новий інвестиційний процес Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу