Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Статистичне визначення показників діяльності акціонерних банків

Номер заказа
129377
Предмет
Создан
3 июля 2014
Выполнен
6 июля 2014
Стоимость работы
350
Проблема по статистике. Срочно закажу курсовую работу по статистике. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Статистичне визначення показників діяльності акціонерних банків».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Курсовую работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 56
Оригинальность: 100% (no etxt)
350
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Метою статистичного аналізу дійсної курсової роботи є виявлення статистичних закономірностей між зовнішньою результативною ознакою – ринковим курсом акції, тобто перевищенням ринкової вартості акцій комерційних банків над номіналом, та внутрішніми факторними ознаками ефективності (прибутковості) роботи банку – рентабельністю активів та статутного капіталу банку.
ВСТУП

Нині термін «статистика» використовують у кількох значеннях:
1) це — дані, які характеризують масові суспільні явища;
2) процес збирання, зберігання і оброблення даних про масові суспільні явища, тобто галузь практичної діяльності, спрямованої на одержання, оброблення, аналіз і видання масових даних про явища і процеси суспільного життя;
3) це наука, яка вивчає величину, розміри і кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному зв'язку з якісною стороною цих явищ, з їх соціально-економічним змістом.
Наукова система статистики складається із статистичної теорії, статистичної методології та зведених результатів статистичних досліджень.
Статистична теорія являє собою загальне вчення про розміри суспільних явищ і статистичних показників, які їх характеризують. Вона включає тако Показать все
ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ВИДИ, ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ТЕХНІКА ОБЧИСЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
1.1 Сутність акції та її основні характеристики
1.2 Сутність статутного капіталу та активів акціонерного комерційного банку
1.3 Показники прибутковості активів та статутного капіталу банку
РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ВАРТОСТІ АКЦІЙ ТА РІВНЯ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ
2.1 Ряди розподілу та їх графічне зображення
2.2 Характеристики рядів розподілу
РОЗДІЛ 3. ПЕРЕВІРКА СТАТИСТИЧНОЇ ГІПОТЕЗИ ЩОДО РОЗПОДІЛІВ
РОЗДІЛ 4. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТА ЧИННИКІВ, ЩО ЇХ ФОРМУЮТЬ
4.1 Рангова кореляція
4.2 Аналіз кореляційної залежності рентабельності статутного капіталу від рівня виконання плану та ціни акцій
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕ Показать все
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича.— К.: КНЕУ, 2004. — 599 с.
2. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики. М: Финансы и статистика, 2000. - 280 c.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. и др. Общая теория статистики: Учебник. – М: ИнфраМ, 1998. – 436 c.
4. Єріна А.М. Теорія статистики : практикум / А. М. Єріна, З. О. Пальян. – 6те вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 255 с.
5. Кармелюк Г. І. Теорія ймовірностей та математична статистика : посібник з розв’язування задач : навч. посібник / Г. І. Кармелюк. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 576 с.
6. Математика для економістів: теорія та застосування : підру Показать все
1
0.31
16
0.04
0.36 - 0.44
0.4
16
0.44 - 0.53
0.48
5
2.42
21
0.2
0.53 - 0.61
0.57
4
2.28
25
0.16
25
7.25
1
Зобразимо графічно представлені дані:
Рис. 2.4. Гістограма розподілу банків України за вартістю акцій
Рис. 2.5. Полігон розподілу банків України за вартістю акцій
Рис. 2.6. Частота та кумулята розподілу банків України за вартістю акцій
Рис. 2.7. Огіва розподілу банків України за вартістю акцій
2.2 Характеристики рядів розподілу
Розподіл індивідуального значення досліджуваної ознаки породжує випадковість його відхилення від середніх, але не випадкове середнє відхилення, що дорівнює нулю.
Середня, розрахована по сукупності в цілому називається загальною середньою, середні, обчислені для кожної групи — груповими середніми. Загальна середня відбиває загальні р Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу