Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

У нас можно недорого курсовую, контрольную, реферат

Особливості діяльності психологічної служби в системі освіти

Страниц: 41
Оригинальность: Неизвестно
250
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Психологічна служба – це сукупність закладів, установ, підрозділів і посад, що входять до єдиної субординативної системи (як частина більш загальної системи), основу якої складають фахівці у галузі практичної (прикладної) психології.
Основною метою діяльності психологічної служби системи освіти є забезпечення і підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом його індивідуалізації та, одночасно, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх його учасників на основі застосування методів і технологій практичної психології та соціальної педагогіки.
Основна мета Національної системи соціально-психологічної служби - забезпечення необхідних соціально-психологічних умов підвищення ефективності діяльності людини в усіх сферах суспільного життя (від політики й управління державою до сімейних стосунків та міжособистісних взаємодій) і водночас - підтримка розвитку і захист психічного здоров'я особистості громадян України.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати діяльність психологічної служби системи освіти.
Відповідно до сформульованої мети було передбачено вирішити такі завдання:
1. Обґрунтувати теоретичні аспекти діяльності психологічної служби системи освіти.
2. Провести аналіз діяльності психологічної служби системи освіти.
Об’єктом дослідження є основні положення та закономірності діяльності психологічної служби системи освіти.
Пред Показать все
ВСТУП………………………………………………………………….………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ……………………………………………………..5
1.1. Мета, завдання і принципи організації психологічної служби системи освіти України…………………………………………………………………..…….5
1.2. Законодавча та правова база психологічної служби системи освіти..9
1.3. Структура та управління психологічною службою системи освіти…15
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ………………………………………………………………………………..24
2.1. Завдання та перспективи психологічної служби вищого навчального закладу………………………………………………………………………………24
2.2.Особливості діяльності психологічної служби загальноосвітнього закладу………………………………………………………………………………..32
ВИСНОВКИ…………………………………….…………………………….38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………..….41
1. Блудова Л. Роль психологічної служби в навчально-виховній роботі // Освіта. Технікуми, коледжі. –2004. - № 1. – С.31-37.
2. Выготский Л.С. Проблема возраста / Л.С. Выготский // Собр. соч. – Москва, 1983, Т. 4. – 268 с.
3. Діяльність психологічної служби: методичні та етичні акценти: методичний посібник / упорядник К.М. Муліка. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 156 с.
4. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ у спеціальність. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 256 с.
5. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / [Упоряд. Панок В.Г., Цушко І.І., Обухівська А.Г.] – К.: Шк.. світ. 2008. – 256 с.
6. Зеер Э. Ф. Психология профессий: учеб. пособ. для студентов вузов / Э. Ф. Зеер. – М.: Академический проект; Показать все
п.;- основною структурною одиницею психологічної служби мають бути районні (міські) методичні центри, які, власне, і мають забезпечувати у повній мірі всі завдання і напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти.Управління психологічною службою системи освіти здійснюється по двох лініях: адміністративній і методичній. Отже, кожен працівник і підрозділ служби мають подвійне підпорядкування - адміністративно вони підпорядковуються керівнику освіти відповідного рівня (директору школи, ректору вищого навчального закладу, завідуючому районним відділом освіти, начальнику обласного управління освітою), методично – керівнику психологічної служби району (міста), області.Психологічна служба в системі освіти України складається з чотирьох рівнів: Українського науково-методично Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу
Другие работы по этому предмету
Предмет, задачи и особенности психологии как науки
Дипломные работы, Психология
Стоимость 200 руб.
Изучение представлений об объекте деятельности у студентов
Дипломные работы, Психология
Стоимость 2800 руб.
Профилактика и преодоление агрессивности у подростков
Дипломные работы, Психология
Стоимость 2800 руб.
Организация тренингов для подростков
Дипломные работы, Психология
Стоимость 2800 руб.
Копинг-стратегии студентов с разным уровнем тревожности
Дипломные работы, Психология
Стоимость 690 руб.
Cоциально-психологические условия эмоциональной идентификации в семье.
Дипломные работы, Психология
Стоимость 2800 руб.