Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Аналіз рентабельності діяльності підприємства

Номер заказа
130510
Создан
18 июля 2014
Выполнен
21 июля 2014
Стоимость работы
500
Надо быстро сделать курсовую работу по экономическому анализу. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Аналіз рентабельності діяльності підприємства ».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Курсовую работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 42
Оригинальность: Неизвестно
500
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

В результаті дослідження визначені напрямки та розкрита методологія аналізу рентабельності діяльності підприємства.
Дано пропозиції з вдосконалення техніки проведення аналізу рентабельноті діяльності пілприємства.
Обсяг курсової роботи 42 сторінки, 9 таблиць, 4 рисунків, 3 додатки
Защита в 2012 г. на 5
Фінансові результати діяльності підприємства отримали новий зміст в умовах сучасної ринкової економіки, сприяють формуванню реальної самостійності суб'єктів господарювання. Тому однією з актуальних задач сучасного етапу є оволодіння керівниками сучасними методами ефективного формування та керування прибутку та рентабельності в процесі діяльності підприємств.
Ефективне керування формуванням прибутку передбачає побудову на підприємствах відповідних організаційно-методичних систем забезпечення цього керування, знання основних механізмів формування прибутку та правильності ведення бухгалтерського і податкового обліку, використання сучасних методів його аналізу рентабельності і планування.
Питання аналізу діяльності рентабельності підприємства дуже актуальне в даний період розвитку ринкової ек Показать все
РЕФЕРАТ………………………………………………………………………………….3
ВСТУП………………………………………………………………………………….…4
РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ПОБУДОВИ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………...6
1.1. Економічний зміст і поняття рентабельності підприємства ……………………...6
1.2. Характеристика показників аналізу рентабельності підприємства………………8
РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………….15
2.1. Розрахунок і загальна оцінка зміни основних показників рентабельності діяльності підприємства………………………………………………………………....15
2.2. Аналіз впливу факторів на зміну рентабельності активів ……………………….20
2.3. Методика факторного аналізу рентабельності власного капіталу……………….23
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРЄМСТВА……………………………………………… Показать все
1. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Я. Базілінська — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 328 с. — ISBN 978-966-364-848-4.
2. Головко В.І. Фінансово-економічна діяльність підприємств: контроль, аналіз та безпека: Навч. посібник/ В.І. Головко, А.В. Мінченко, В.М.Шарманська.- К: Центр навчальної літератури, 2006.- 448с
3. Економічний аналіз - Грабовецький Б.Є.Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 256 с.
4. Яруга, А. Бухгалтерсько-фінансовий облік і філософська концепція організації [Текст] / А Яруга. А Новак // Бухгсиїтерський облік і аудит. - 2006. - №7.- С 40-43.
5. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 365 с.
6 Показать все
3)RОА- рентабельність активів;Пч- чистий прибуток;Аср- середня величина активів за певний період.Цей показник служить для визначення ефективності використання капіталу, оскільки дає загальну оцінку доходності вкладеного в виробництво капіталу, як власного так і залученого.4. Рентабельність поточних активів: (1.4)Рта- рентабельність поточних активів;Ат.ср- середня величина поточних активів підприємства.Цей показник характеризує величину прибутку, отриману з кожної гривні що вкладена у поточні активи.5. Рентабельність власного акціонерного капіталу :(1.5)RОЕ- рентабельність власного акціонерного капіталу;Кс- середня величина власного капіталу підприємства.Цей показник займає особливе місце серед показників рентабельності і характеризує ефективність використання власних коштів акціонерів, вел Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу