Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

ДИПЛОМНА РОБОТА магістра на тему: «Моделювання фінансових потоків підприємства»

Номер заказа
119275
Создан
19 февраля 2014
Выполнен
26 февраля 2014
Стоимость работы
3000
Надо быстро сделать дипломную работу по финансовому менеджменту. Есть буквально 7 дней. Тема работы «ДИПЛОМНА РОБОТА магістра на тему: «Моделювання фінансових потоків підприємства»».
Всего было
12 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Дипломную работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 98
Оригинальность: Неизвестно
3000
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр
Об'єктом дослідження є процеси управління фінансовими потоками ВАТ «Шебелинська вода». Предмет дослідження – комплекс економіко-математичних моделей та методів, які дозволяють аналізувати, прогнозувати та приймати оптимальні рішення щодо управління фінансовими потоками підприємства.
Мета дипломної роботи – побудова та аналіз моделей оцінки та аналізу фінансових потоків підприємства.
У відповідності зі сформульованою метою були поставлені і вирішені наступні завдання:
1) проаналізувано літературні джерела з проблеми управління фінан-совими потоками підприємства;
2) проведено маркетингові дослідження сучасного стану ринку мінеральних вод України;
3) проведено аналіз фінансового стану ВАТ «Шебелинська вода»;
4) проаналізувано існуючі методи і моделі Показать все
Грошовий потік – це кошти, під якими розуміються депозитні (або по-точні) рахунки й готівка, одержувані підприємством від всіх видів діяльності, що витрачаються на забезпечення подальшої діяльності. Крім того, у розра-хунок коштів можуть прийматися короткострокові високоліквідні цін¬ні папе-ри, такі як державні казначейські векселі, банківські депозитні сертифікати, внески в інвестиційні фонди відкритого типу й привілейовані акції із плава-ючою процентною ставкою. При цьому запаси фінансових коштів і ліквідних цінних паперів можуть значно варіювати як по галузях, так і по компанії однієї галузі.
Головним фактором формування грошового потоку є оплата покупця-ми вартості проданої підприємством продукції. Вихідні показники для розра-хунку грошових надходжень – це виторг і прибуток від продаж Показать все
Вступ
Розділ 1. Фінансово-економічна сутність грошових потоків
1.1. Поняття й класифікація грошових потоків, їхній склад
1.2. Сутність і задачі управління грошовими потоками та методи їхньої оптимізації
1.3. Значення й джерела інформації для аналізу фінансових потоків
1.4. Цілі та методи аналізу фінансових потоків
Розділ 2. Теоретичні аспекти імітаційного моделювання в економіці
2.1. Концептуальна схема моделювання фінансових потоків підприємства
2.2. Методика та інструментарій досліджень ринку мінеральної води
2.3. Засоби імітаційного моделювання бізнес-процесів
Розділ 3. Моделювання фінансових потоків ВАТ «Шебелинська вода»
3.1. Оцінка й аналіз торгівельних марок ринку мінеральних вод України
3.2. Модель руху фінансових потоків підприємства
1. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003 – 400 с.
2. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: полный курс: в 2-х т./ пер. с англ. Под рел. Ковалева В.В. СПб.: Экономическая школа, 2001г., т.1 – 497 с., т.2 – 669 с.
3. Бланк И.А. Управление активами. – Киев: Ника-Центр, 2002 – 720 с.
4. Рубинштейн Т.Б. Планирование и расчеты денежных средств фирм и компаний. – М.: Ось-89, 2001 – 608 с.
5. Экономика предприятия: учебник для вузов./ пер. с нем. под ред. Ф.К.Беа, Э.Дихтла, М.Швайтцера – М.: ИНФРА-М, 2003 – 928 с.
6. Суворов А. В. Отчет о движении денежных средств // Международный бухгалтерский учет. - 2004. - № 4. - С. 16-22.
7. Шохин Е. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. ФБК-Пресс. 2005, - 408 с.
8. Сорокина Е. М. Показать все
Змінні, що характеризують ЗМІ
Calaytone and Sawyer 1978
Аналіз стабільності сегментів банківських клієнтів
Характеристики «дрібних» клієнтів по декількох банках
Сlaxton, Fry, and Portis 1974
Класифікація покупців меблів і меблевої фурнітури з метою виявлення факторів, що визначають їхнє поводження.
Поводження покупця до покупки
Day and Heeler 1971
Аналіз запасів і угруповання позицій в однорідні групи
Фактори, релевантні для аналізу запасів
Morrison and Sherman 1972
Визначити, яким образом респонденти ставляться до чоловічих і жіночих ролей у рекламі
Рейтинги, які респонденти виставили різним роликам
Kiel and Layton 1981
Аналіз поводження покупців нових автомобілів
Факторні навантаження, отримані при аналізі набору змінних
На відміну від більшості інших методів багатомірног Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать дипломную работу