Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Організація управління аграрним виробництвом та шляхи її вдосконалення в товаристві з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» Бучацького району

Номер заказа
121583
Предмет
Создан
18 марта 2014
Выполнен
25 марта 2014
Стоимость работы
500
Не получается сделать. Надо срочно сделать дипломную работу по экономике. Есть буквально 7 дней. Тема работы «Організація управління аграрним виробництвом та шляхи її вдосконалення в товаристві з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» Бучацького району».
Всего было
12 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Дипломную работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 92
Оригинальность: 100% (no etxt)
500
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Дипломна робота: сторінок текстової частини, таблиці, джерел.

Організація управління аграрним виробництвом та шляхи її вдосконалення в товаристві з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» Бучацького району Тернопільської області. Нагайовський П.В. – Дипломна робота. Кафедра “Менеджменту організацій ім. проф. Є.Храпливого” – Дубляни. Львівський національний аграрний університет, 2012 р.

Розглянуто проблему організації управління сучасним аграрним підприємством. На основі всестороннього аналізу визначено динаміку резу-льтатів роботи досліджуваного підприємства, розроблено шляхи вдоско-налення організації управління аграрним виробництвом, а саме обґрун-тування необхідності організації управління аграрним виробництвом; проектування заходів з удосконалення організації управління аг Показать все
ВСТУП

Актуальність теми. Розв’язання проблеми збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та поліпшення її якості вимагає радикальних перетворень економічних відносин, прискорення науково-технічного прогресу і соціальної перебудови села. Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найбільш ефективних важелів та інструментів здійснення виробничо-господарської діяльності. Посилення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності вимагають удосконалення механізму управління виробництвом як найважливішого чинника впливу на працівників з метою досягнення поставлених цілей. Саме управлінська діяльність визначає успіхи підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість інституційних і структурних Показать все
Вступ.
Розділ 1. Теоретичні основи організації управління аграрним виробництвом в сучасних економічних умовах.
1.1.Основи організації управління аграрним виробництвом в сучасних економічних умовах.
1.2.Нормативно-правове забезпечення організації управління аграрним виробництвом.
1.3.Методика дослідження.
Розділ 2. Аналіз організації управління аграрним виробництвом в товаристві з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» Бучацького району Тернопільської області.
2.1.Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства.
2.2.Аналіз організації управління в підприємстві.
2.3. Ефективність організації управління аграрним виробництвом.
2.4.Екологічна безпека аграрного виробництва.
Розділ 3.Шляхи вдосконалення організації управління аграрним виробництвом в підприємстві.
3.1.Обгрунт Показать все
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Андрушків Б.М. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми / Б. М. Андрушків, О. Є.Кузьмін. -Тернопіль: Лілея, 1997. – 292 с.Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф: Пер. с англ. -М.: Зкономика, 1989. - 519с.
2. В.В. Родченко. —К.: МАУП, 2000. - 240с.
3. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с.
4. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посібник. / Б. А. Гаєвський - К.: МАУП. - 1997. - 112с.
5. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне
моделювання: навч. посіб. / В. Г. Герасимчук . — К.: КНЕУ, 2000. — 360 с.
6. Герчикова И.Н. Менеджмент / И.Н. Герчикова. - М.: ЮНИТИ, 1995- 480с.
7. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник / И.Н. Г Показать все
Таблиця 2.4.
Спеціалізація товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром»
Показники
Вартість товарної продукції, тис.грн
2011 рік до 2009 року, в %
2009 р.
2010 р.
2011 р.
Всього по господарству
5929
6123
8166
137
в тому числі:
рослинництва
2613
3348
4187
148
з них зерно
2167
2710
3221
148
цукрові буряки
332
1191
656
197
Інша продукція рослинництва
113
145
310
274
Всього по тваринництву
3002
2326
3526
117
Молоко
948
1156
530
55
М'ясо ВРХ
1077
284
1680
155
Свинина
915
809
921
100
Інша продукція тваринництва
161
76
395
245
Продукція промислового виробництва
314
448
453
144
Аналізуючи структуру товарної продукції відмічаємо що товарна продукція за останні роки значно збільшилась на 37%. Основна питома вага припадає Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать дипломную работу
Другие работы по этому предмету
Вопросы с 1 по 12
Ответы на вопросы, Экономика
Стоимость 280 руб.
Вторичный рынок жилья
Рефераты, Экономика
Стоимость 280 руб.
экономика общественного сектора
Рефераты, Экономика
Стоимость 500 руб.
Определение сметной стоимости объекта строительства
Рефераты, Экономика
Стоимость 300 руб.
Контрольная работа "Экономическая оценка инвестиций", вариант №2
Контрольные работы, Экономика
Стоимость 70 руб.
Постконтрактный оппортунизм и способы его предотвращения
Курсовые работы, Экономика
Стоимость 350 руб.
Основные формы экономического регулирования в сфере культуры
Курсовые работы, Экономика
Стоимость 490 руб.