Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

ДИПЛОМНА РОБОТА магістра «Моделювання фінансової стійкості комерційного банку»

Номер заказа
119379
Создан
21 февраля 2014
Выполнен
28 февраля 2014
Стоимость работы
3000
Помогите быстро выполнить дипломную работу по банковскому делу. Есть буквально 7 дней. Тема работы « ДИПЛОМНА РОБОТА магістра «Моделювання фінансової стійкості комерційного банку» ».
Всего было
12 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Дипломную работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 95
Оригинальность: Неизвестно
3000
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Метою роботи є розробка моделі оцінки, відновлення та підтримки фінансової стійкості банківської установи.
Об’єктом дослідження є фінансова стійкість комерційного банку, предметом – економіко-математичні методи та моделі оцінки фінансової стійкості комерційного банку.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено такі завдання:
проаналізуваноутність та основні тенденції розвитку банківського ринку України;
проведено аналіз поняття «фінансова стійкість»;
розглянуто діяльність та фінансовий стан одного з представників банківського ринку країни – АБ «Факторіал-Банк»;
проаналізувано існуючі моделі та методи оцінки фінансової стійкості комерційного банку;
розроблено інтегральну модель визначення поточної фінансової стійкості банку та економіко-математичний інструментарій для розробки управ Показать все
На початку 90-х років Україна встала на шлях створення ринкової економі-ки. Ринкова трансформація економіки України передбачає не тільки зміни в обла-сті відносин власності і виробничих відносин, а і швидке формування адекватної цим відносинам фінансово-кредитної системи. Одночасно з реформуванням на-родногосподарського комплексу в Україні повинне відбутися динамічне і адеква-тне цим змінам становлення фінансового ринку і стабільної банківської системи.
Фінансове забезпечення декларованого переходу нашої економіки на рин-кові основи є найважливішою проблемою теперішнього моменту і найближчого майбутнього. Розвинутий внутрішній фінансовий ринок міг би істотним чином полегшити задачу інтеграції в світовий фінансовий ринок і створити канал для ін-вестування іноземного капіталу в нашу економік Показать все
Вступ
Розділ 1. Характеристика банківського ринку України
1.1. Банківський ринок як складова фінансового ринку країни
1.2. Аналіз тенденцій розвитку банківського ринку країни
1.3. Інформаційно-аналітична база поняття фінансової стійкості комерційного банку
Розділ 2. Аналіз фінансового стану АБ «Факторіал-Банк»
2.1. Загальна характеристика діяльності банку
2.2. Техніко-економічні характеристики установи
Розділ 3. Моделювання фінансової стійкості комерційного банку
3.1. Аналіз моделей та методів оцінки фінансової стійкості комерційного банку
3.2. Побудова моделі аналізу та відновлення фінансової стійкості комерційного банку
3.3. Апробація моделі аналізу фінансової стійкості комерційного банку на прикладі АБ "Факторіал-Банк"
1. А. Дубинский. Банки на пороге кризиса /Інтернет: http://news.finance.ua/ru/~/2/0/all/2009/01/15/148874
2. А.Черников. Темная сторона НБУ // Фокус – 2008 - №52 (115) –с.14-18
3. Адилханян Микаел Грантович. Устойчивость коммерческого банка / Інтернет: www.diss.rsl.ru/diss/03/0205/030205026.pdf
4. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алек-сеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. – 599 с.
5. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеє-нко, І.М. Парасій-Віргуленко та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 600 с.
6. Аналіз діяльності банку / За ред. Ф. Ф. Бутинця та А. М. Герасимови-ча. Житомир: Рута, 2001. – 384 с.
7. Банки и банковское дело / Под ре Показать все
В різних наукових публікаціях під стійкістю банківської установи розуміють надійність, стабільність та рівновагу банку, однак поняття фінансової стійкості має деякі відмінності.
Поняття надійності характеризує здатність банку до виконання взятих на себе зобов’язань.[57, с. 20], але банк може виконувати свої зобов’язання зі збитками для себе, що є поганим показником діяльності, а отже характеризує його «нестійкість». Отже поняття стійкості банку є більш фундаментальним ніж поняття надійності.
Термін «стабільність» застосовується у світовій літературі, як правило, по відношенню до банківської системи в цілому, коли річ іде про правове забезпечення функціонування банківської системи та її рівнів [57, с.21]. Отже це поняття застосовується у разі правового втручання у діяльність банку, що є о Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать дипломную работу
Другие работы по этому предмету
Валютные операции коммерческого банка
Дипломные работы, Банковское дело
Стоимость 1000 руб.
Оценка кредитоспособности заемщика
Дипломные работы, Банковское дело
Стоимость 2800 руб.
Анализ кредитования корпоративных клиентов Банка
Дипломные работы, Банковское дело
Стоимость 3300 руб.
Современная пресс-служба в банковской системе (на примере Русфинансбанка)
Дипломные работы, Банковское дело
Стоимость 200 руб.
Анализ кредитоспособности заемщика (на примере ЗАО «ВТБ 24 (ПАО)
Дипломные работы, Банковское дело
Стоимость 1200 руб.
Кредитование малого бизнеса
Дипломные работы, Банковское дело
Стоимость 1000 руб.
Банковское обслуживание физических лиц (на примере ПАО "Сбербанк")
Дипломные работы, Банковское дело
Стоимость 1600 руб.
Ипотечное кредитование объектов недвижимости в банке ВТБ 24 (ПАО)
Дипломные работы, Банковское дело
Стоимость 4000 руб.
Организация наличного и денежного обращения в России
Дипломные работы, Банковское дело
Стоимость 2240 руб.